Піногасник Пропінол Б-400

Сфера застосування Піногасника Пропінол Б-400 в цукровому виробництві досить велика, що робить його універсальним. Так, в процесі дифузії він дозволяє інтенсифікувати екстракцію сахарози, дає можливість працювати на більш тонкій бурякової стружці, зменшує втрати в жомі на 0,05-0,5% до маси, що переробляється з буряка. Витрата піногасника Пропінол Б-400 при цьому становить 2-3 кг на 100 тон переробленого буряка, а в умовах погіршення якості сировини збільшується до 5 кг.

Застосування піногасника Пропінол Б-400 на дефекосатурації забезпечує гасіння піни на 80-85% і покращує седиментаційно-фільтраційні властивості осаду. Завдяки явно вираженій флокуляційній дії Пропінола Б-400 швидкість відстоювання нефільтрованого соку зростає на 25-30%, що зменшує розкладання сахарози в відстійниках. Витрата піногасника Пропінолу Б-400 при цьому становить 2-3 кг на 1000 тон переробляється буряка. В умовах погіршення якості сировини обсяг використання пеногасителя Пропинол Б-400 збільшується до 5 кг на цю ж масу переробляється буряка.

Використання Пропінолу Б-400 при уварюванні цукрових утфелей всіх ступенів кристалізації дозволяє зменшити час уварювання, отримати цукор-пісок поліпшеного гранулометричного складу, скоротити втрати цукру від термічного розкладання сахарози. Витрата Пропинолу Б-400 при цьому становить близько 140 г на один цикл уварювання утфелю І кристалізації продукту і близько 200 г на один цикл уварювання утфелю останньої кристалізації на 40-тоний варильний апарат.

Щоб дію піногасника Пропінолу Б-400 була ефективною, його слід використовувати при відносно високих температурах середовища (65 градусів і вище). При цьому необхідно звернути увагу на те, що в слаболужних і лужних середовищах з підвищенням pH сильніше виявляються піногасячі властивості Пропінол Б-400, а зі зменшенням pH флокуляційно.

Піногасник Пропінол Б-400 відноситься до харчових поверхнево-активних речовин. Ця гігієнічна характеристика здійснена в Міністерстві охорони здоров'я України.