Піноутворювач загального призначення для гасіння пожеж "Альпен"

Піноутворювач загального призначення для гасіння пожеж «Альпен» є продукцією власного виробництва ТОВ "Альхім"  ТУ У 24.6-32740136-001:2006, (ДСТУ 3789:2015), є Сертифікат відповідності і Висновок ДСЕЕ.

Застосовується для гасіння пожеж класів A і B, підклас А1, А2, В1 (твердіе і рідкі речовини, включаючи деревину, бавовну, вугілля, нафту і нафтопродукти, жири, масла і т.д.), із застосуванням піни низької та середньої кратності за допомогою стандартних піногенераторів і стаціонарних установок пінного пожежогасіння, а також, для приготування розчинів змочувача для гасіння пожеж класу A .

Піноутворювач «Альпен» екологічно «м'який», біологічно розкладається, малотоксичний, вибухонебезпечний і відповідає IV класу небезпеки (ГОСТ 12.1.007-76 «Малонебезпечні речовини»), являє собою водний розчин вуглеводневих аніонних поверхнево-активних речовин зі стабілізуючими добавками. Піноутворювач придатний для застосування у всіх технічних засобах пожежогасіння (вогнегасники, системи пожежогасіння, пожежні автомобілі тощо).

Піноутворювач виготовляється з температурою застигання від -3 ºС до -20 ºС, з концентрацією робочого розчину 6%. Його якісні показники відповідають «Правилам аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України», що дозволяє застосовувати його на аеродромах (аеропортах).

Допускається змішування піноутворювача «Альпен» з іншими біологічно «м'якими» піноутворювачами загального призначення, виготовлених з поверхнево-активних речовин подібної хімічної природи («Софір», «Пірена», «Сніжок-1», «ПО-6 ОСТ» , «ТЕАС»), що підтверджено листом Українського науково-дослідного інститута пожежної безпеки.


Гарантійний термін зберігання – не менше 36 місяців.

Споживачами піноутворювача є підрозділи МНС України, підприємства нафтогазовидобувної, нафтогазопереробної, нафтохімічної, хімічної і інших галузей промисловості, об'єкти автомобільного, залізничного, водного і повітряного транспорту, військові об'єкти і т. д. Він може використовуватися також організаціями, установами та підприємствами, для протипожежного захисту які використовують водні та водопінні вогнегасники і системи пожежогасіння або водного пожежогасіння зі змочувачем.